23.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол – ул.“Балатон“№1

гр.Ямбол – ж.к.“Г.Бенковски“ до блок №13

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Сламино

с.Калчево

с.Чарган

ПС с.Межда

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Мелница

с.Трънково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Воденичане

с.Палаузово