29.02.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Хаджидимитрово

с.Дражево

с.Болярско

с.Козарево ПС

с.Скалица

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Малък манастир

с.Малко Кирилово ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа, ул.“Г.С.Раковски“