05.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Матвей Вълев“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Козарево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Пчела

гр.Елхово, Фуражен завод

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

Петолъчката ПС