06.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“№39- канализационна

гр.Ямбол, ул.“Стара планина“-Музея на бойната слава

гр.Ямбол, ул.“Матвей Вълев“ №38

гр.Ямбол, ул.“Д.Благоев“ бл.№19

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Гълъбинци

с.Межда

с.Козарево

с.Симеоново

РАЙОН EЛХОВО:

с.Пчела ПС

с.Пчела, Стопански двор

с.Пчела 4бр аварии

с.Раздел ПС

с.Чернозем ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа -довеждащ водопровод

с.Атолово

с.Воденичане

с.Лозенец