07.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Илинден“№25

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Безмер

с.Роза

с.Межда ПС

с.Чарган

с.Калчево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Лесово

с.Малко Кирилово

с.Вълча Поляна

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Шарково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково

с.Палаузово