12.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“ – Гробищен парк

гр.Ямбол. ул.“Търговска“№ 95 /СБА/ – канализационна

гр.Ямбол, кв.“Каргон“ смяна на кран 10:00ч.-11:00ч.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Хаджидимитрово

с.Златаре

с.Каравелово

с.Стара река

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.Александър Стамболийски“ № 145 – канал

гр.Елхово, ул.“Булаир“ – ул.“Арда“

с.Трънково

с.Малък манастир

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Мамарчево

с.Малко шарково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Александрово

с.Саранско