13.03.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Овчи кладенец

с.Козарево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Саранско

с.Първенец

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово ПС