14.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Д-р Кръстев“ №32 – канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Златари

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Лесово – митница

с.Малък манастир

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“ №60 – канал

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Поляна