15.03.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Кукорево

с.Ханово

с.Овчи кладенец

с.Дражево

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Булаир“ с ул.“Арда“

с.Пчела, ул.“Гоце Делчев“

с.Малък манастир ПС

с.Бояново ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа ПС