18.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Златен рог“ №36

гр.Ямбол, ул.“Търговска“ № 28

гр.Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“

гр.Ямбол, ж.к.Георги Бенковски бл.12, вх.Б и В

гр.Ямбол, ул.“Осогово“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Скалица

с.Окоп

с.Ханово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

Петолъчката ПС

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово – хранителен водопровод

с.Пчела ПС

с.Пчела

с.Малък манастир ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово ПС

с.Оман