19.03.2024Г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Зорница“ № 4- канализация

гр.Ямбол, ул.“Търговска“№ 28

гр.Ямбол, ул.“Раковска’№ 2

гр.Ямбол, ул.“Ормана“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Ботево

с.Скалица

с.Ханово

с.Козарево

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Хаджи Димитър“№ 33

с.Малък манастир ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Александрово