25.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.Ямболска стачка №14

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Маломир

с.Генерал Инзово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Тамарино

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Лесово – хранителен водопровод

с.Изгрев, ул.“Г.Димитров“

с.Малък манастир ПС