26.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Ормана“ /пресечката на Старата пералня/

ж.к.“Васил Левски“ бл.7 и бл.10

ул.“Ямболска стачка“№14

ул.“Видин“ №12 – канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Безмер

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Лесово

с.Кирилово ПС

с.Малък манастир ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Тамарино