27.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Ормана“ /пресечката за Видона/

ж.к.“Г.Бенковски“ бл.19

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Кабиле

с.Козарево

с.Ханово

с.Златари

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Мамарчево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

Петолъчката ПС

с.Иречеково

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Вардър“

с.Лесово – контактна зона/канализация/

с.Малък манастир ПС

с.Кирилово ПС