28.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Ямболска стачка“№14

ул.“Илинден“ с ул.“Река Черна“№3

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Златари

с.Кукорево

с.Веселиново

с.Калчево

РАЙОН БОЛЯРОВО:

гр.Болярово- резервоар

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Лесово – тласкател

с.Маломирово

с.Кирилово

с.Кирилово ПС

с.Пчела ПС