01.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Васил Левски“ между бл.№7 и №10

гр.Ямбол, „ул.Тимок“№41

гр.Ямбол, ул.“Цар Иван Александър“№9 – канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Крумово

с.Роза

с.Сламино

с.Тенево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Бояново

с.Изгрев

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№133 -канализация

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково