03.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Панагюрище“№11

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“№2

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“№14

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Тенево

с.Асеново

с.Каравелово

с.Хаджидимитрово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№133 – канализация

с.Бояново

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа, ул.Яворов“

с.Лозенец, ул.“Васил Левски“

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Мамарчево