04.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“№2 и №14

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Миладиновци

с.Хаджидимитрово

с.Симеоново

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№126 и №145 – канализация

гр.Елхово, ул.“Морава“

с.Лесово

с.Лесово ПС

с.Кирилово ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

с.Камен връх

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Палаузово