05.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Чая“ – канализация

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“бл.№2 и №14

гр.Ямбол, ж.к.“Райна Княгина“бл.№18

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Миладиновци

с.Каравелово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“ – реконструкция водопровод

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№145 – канализация

с.Кирилово ПС

с.Стойно ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Каменец