09.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к.“Хале“бл.№2 и №14

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Маломир

с.Симеоново

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Поляна