11.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, к-с „Хале“бл.№2/№14

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик- акция

с.Болярско

с.Маломир

с.Тенево

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“ реконструкция

гр.Елхово, ул.“Пирот“№18 канализация

с.Кирилово

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Малко шарково

с.Голямо крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Воденичане – довеждащ

с.Лозенец

гр.Стралджа-довеждащ