12.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к. „Хале“ бл.2

ж.к. „Хале“ бл.14

РАЙОН ТУНДЖА:

с. Калчево

с. Завой

с. Тенево

с. Ханово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр. Елхово – ул. Морава

ул. „Александър Стамболийски“ №133-канализация

с. Гранитово

с. Малък Манастир – Помпена станция

с. Бояново – Помпена станция

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с. Малко Шарково

с. Голямо Крушево