15.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“бл.№2 и №14-временно прекъсване на водоподаването

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“бл.№3

гр.Ямбол, ул.“Крали Марко“№31 вх.В – канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Гълъбинци

с.Болярско

с.Кукорево

с.Чарган

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№159- канализация

с.Бояново

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа-довеждащ водопровод

с.Първенец

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Ружица