16.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ж.к.“Хале“бл.№2 вх.Д

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Роза

с.Каравелово

с.Ханово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“-реконструкция

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№159 – канализация

с.Кирилово

с.Малко Кирилово ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Ружица

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа – довеждащ водопровод/с.Атолово, с.Воденичане, с.Лозенец/

с.Първенец