17.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, к-с“Хале“№2

гр.Ямбол, ж.к.“Васил Левски“№11

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Овчи кладенец

с.Кукорево

с.Каравелово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“ – реконструкция

гр.Елхово, ул.“Асен Златарев“№19

гр.Елхово, ул.“Марица“№26

гр.Елхово, ул.“Ал.Стамболийски“№135/159 канализация

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево ПС

с.Голямо Крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Богорово