19.04.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Безмер

с.Крумово

с.Кукорево

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“ -реконструкция

гр.Елхово, ул.“Победа“ – канализация

с.Лесово

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Зимница