23.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол,ул.“Панайот Волов“№33

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Кукорево

с.Хаджидимитрово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“ – реконструкция

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа – довеждащ водопровод /с.Атолово, с.Воденичане, с.Лозенец/

с.Палаузово