24.04.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Панайот Волов“№33

ж.к.“Г.Бенковски“№90/до магазин „Бай Течо“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Калчево

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“- реконструкция

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа – довеждащ водопровод/с.Атолово, с.Воденичане, с.Лозенец/

с.Палаузово

с.Люлин