29.04.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Роза

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Лесово

с.Бояново

с.Бояново ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Саранско