02.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Стефан Караджа“№101

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Калчево

с.Межда

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Бояново – с.Стройно ПС

с.Борисово – с.Жребино ПС

ПС Поповска

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо Крушево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Ямбол, ул.“Кирил Методий“