07.05.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Драма

с.Калчево

с.Боядцжик

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава“ – реконструкция

с.Лесово

с.Мелница

с.Бояново ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Ситово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа