09.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

гр.Ямбол, ул.“Виза“ – канализация

гр.Ямбол, ул.“Бакаджик“№21

гр.Ямбол, „Диана Бетон“ /бетонов възел/

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Овчи кладенец

с.Окоп

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Тунджа“

с.Бояново ПС

с.Кирилово ПС