10.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Бакаджик“№21

ж.к.“Г.Бенковски“№12

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Роза

с.Симеоново

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Трънково

с.Кирилово ПС

с.Бояново ПС

с.Борисово ПС

с.Изгрев ПС