ВАЖНО!

Поради присъединяване към мрежата на ВиК на нова кооперация в кв.“Аврен“ може да има прекъсване на водоподаването.