15.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Ямболен“№1

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Ханово

с.Тенево

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“ – реконструкция

с.Мелница
РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа – напорен водопровод

с.Джинот

с.Воденичане