16.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Ормана“ до бензиостанция „Импетролиум“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Победа

с.Тенево

с.Роза

с.Бояджик

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово,ул.“Трети март“

ул.“Морава“ реконструкция

с.Малък манастир

с.Кирилово ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Палаузово