17.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Цар Иван Александър“№42 /ПТГ Иван Райнов/ – канализация

ул.“Крайречна“№3

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Голям манастир

с.Ханово

с.Калчево

с.Кабиле
РАЙО ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“Морава “ – реконструкция

с.Малък манастир

с.Пчела
РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Шарково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа – централна и южна част

с.Воденичане