20.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Стефан Караджа“ с ул.“Кара Кольо“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Каравелово

с.Бояджик

РАЙОН СТРАЛДЖА:

Петолъчка ПС – напорен водопровод

с.Воденичане- довеждащ водопровод

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“ – реконструкция водопровод

ул.“Ал.Стамболийски“№136