21.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Акация“ с ул.“Кичево“

ж.к.“Хале“№1

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Овчи кладенец

с.Болярско

с.Коневец

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Палаузово

с.Люлин

с.Недялско

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“

ул.“Антим I „