22.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Тимок“

ул.“Райна княгина“бл.№18 и 19

ул.“Чая“ с ул.“Райна княгина“№18 – канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Тенево

с.Коневец

с.Скалица

с.Роза

с.Голям манастир

с.Бояджик

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“ – реконструкция

ул.“Ал.Стамболийски“ №170

с.Лесово

с.Мелница

с.Борисово

с.Малък манастир ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Поляна

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Воден