29.05.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Търговска“ №89 „ПГ по ПСТТ“ /канализация/

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Крумово

с.Роза

с.Окоп

с.Кукорево

с.Чарган

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Малък манастир

с.Лесово ПС

с.Кирилово – СВО