03.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к.“Диана“№8

ж.к.“Г.Бенковски“/бензиостанция Петрол/

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Коневец ПС

с.Хаджидимитрово

с.Роза

с.Ботево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Малко Кирилово – с.Гранитиво /тласкател/

Воденски водопровод

РАЙОН БОЛЯРОВО:

гр.Болярово, ул.“Нико Пехливанов“-канализация

с.Голямо крушево

с.Камен връх

с.Ружица

с.Вълчи извор

с.Шарково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Палаузово