04.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к.“ХАЛЕ“бл.3 и бл.5

ул.“Ямболен“-/Дияна бетон/

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Скалица

с.Ботево

с.Тенево, ул.“Кольо Тенев“№5

с.Кукорево

РАЙОН ЕЛХОВО:

Водоем Елхово

с.Изгрев

с.Раздел ПС

с.Трънково ПС

с.Пчела ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

ул.“Михо Пехливанов“-канализация