05.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Елена Янкова“№13-канализация

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Дражево

с.Кабиле

с.Окоп

с.Чарган

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Гранитово

с.Изгрев

с.Пчела ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Леярово

с.Правдино

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Стефан Караджово