06.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Тракия“№7

ул.“Граф Игнатиев“бл.№74

ул.“Странджа“№86

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Скалица

с.Бояджик

с.Гълъбинци

с.Победа

с.Коневец

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово, ул.“В.Търново“

с.Малко Кирилово-тласкател

с.Мелница

с.Чернозем

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Каменец

РАЙОН БОЛЯРОВО: