07.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к.“Хале“бл.№5, вх.З

ж.к.“Хале“бл.№5, вх.В

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Голям Манастир

с.Бояджик

с.Маломир

с.Кукорево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Мелница

с.Изгрев ПС

с.Трънково

с.Пчела

с.Бояново ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

ПС Петолъчката /напорен водопрод/

РАЙОН БОЛЯРОВО:

гр.Болярово/градски парк/

с.Стефан Караджово

с.Камен връх