ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Поради авария на тласкател от с.Козарево за група“Бакаджик“ е възможно да бъде нарушено водоподаването на 11.06.2024г.:

ОБЩИНА ТУНДЖА:

вр.“Бакаджик“

с.Калчево

с.Козарево

с.Победа

с.Челник

с.Сламино

с.Каравелово

ОБЩИНА СТРАЛДЖА:

с.Каменец

с.Саранско

с.Тамарино

с.Войника