10.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Професор Нойков“ №29

ул.“Тимок“№52

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Коневец

с.Асеново

с.Безмер

с.Болярско

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Малък Манастир

с.Жребино

с.Трънково ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Палаузово

с.Зимница

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Дъбово

с.Горска поляна

с.Вълчи извор