11.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

к-с“Хале“№9, вх.Ж-от южната страна /канализация

ж-к“Граф Игнатиев“№74

ул.“Родопи“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Ханово

група „Бакаджик“-тласкател

с.Роза

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово-стопански двор

ул.“Морава“

ул.“Ал.Стамболийски“№161-канализация

с.Лесово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Оман

с.Ситово