17.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Кичево“№58

ул.“Черни връх“№13

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Бояджик

с.Тенево

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“

с.Жребино

с.Раздел ПС

с.Бояново